Tag Archives: mol­do­ve­nii

ÎS “Registru” reorganizat, află cu ce instituții va fuziona

Serviciul Stare Civilă, Camera Înregistrării de Stat și Camera de Licențiere vor fi dizolvate ca entități statale aparte. Aceste instituții vor fuziona cu întreprinderea de stat Registru. Întreprinderea de Stat ”Registru” va fi reorganizată. Aceasta va fuziona, prin absorbție, cu Serviciul Stare Civilă, Camera Înregistrării de Stat și Camera de Licențiere. Întreprinderea ”Registru” va fi…

Citește articolul

Moldovenii din străinătate dau lovitura de grație.

Cetă­țe­ni ai Mol­do­vei, în număr de 134, afla­ți pes­te hota­re au ata­cat în instan­ță CEC. Deci­zi­i­le Con­si­li­u­lui Elec­to­ral al Cir­cum­scrip­ți­ei muni­ci­pa­le Chi­și­nău. În particular, nr. 1, din 16 și 17 noiem­brie curent. Avo­ca­ții Edu­ard Digo­re și Vero­ni­ca Mihailov-Moraru, man­da­ta­ți pen­tru a repre­zen­ta inte­re­se­le dias­po­rei din Ita­lia, Maria Bri­ta­nie, Fran­ța și Irlan­da, au depus cere­ri­le la…

Citește articolul

Abonează-te la newsletter-ul nostru

%d blogeri au apreciat: