Tag Archives: mesaje ale lui Dodon

Igor Dodon vine cu mesaje

Primele mesaje ale lui Dodon 1– Atât CEC cât și numă­ră­toa­rea noas­tră para­le­lă a con­fir­mat că noi am învins în acest scru­tin pre­zi­den­ți­al. Ale­ge­ri­le au fost deja recu­nos­cu­te de nume­ro­și obser­va­to­ri inter­națio­na­li. Ați văzut că am pri­mit mai mul­te mesa­je de feli­ci­ta­re din par­tea pre­șe­din­ți­lor din țări­le stră­i­ne. 2 – Regret pozi­ția opo­nen­ți­lor poli­ti­ci care inci­tă oame­nii…

Read more

Abonează-te la newsletter-ul nostru

%d blogeri au apreciat: