Programul Operational Comun Romania–Republica Moldova 2014-2020 – doua apeluri cu finanțare la greu pentru proiecte.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene al țarii vecine, în calitate de Autoritate de Management, a lansat două apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Apelul 1 se adresează proiectelor HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură depășește 1.000.000 de euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este de 32.500.000 de euro, se precizează într-un comunicat de presă.

Apelul 2 se adresează proiectelor SOFT (proiecte care nu includ componentă de infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de 1.000.000 de euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este de 16.102.160 de euro.

Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor este 7 mai 2018, ora 16:00. Aplicațiile vor fi depuse și în format de hârtie.

Informații despre pașii de urmat pentru depunerea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoarea maximă a finanțărilor acordate, precum și regulile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de aplicație disponibile pe site-ul programului .

Potenţialii beneficiari ai acestor apeluri de propuneri de proiecte al Programului RO-MD sunt: autorități regionale/județene și locale, instituții publice, instituții de învățământ, instituții culturale, ONG-uri, institute de cercetare sau alte organizații relevante având sediul în aria programului (România – judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi ; Republica Moldova – întreg teritoriul).

Programul urmărește selectarea de proiecte care au ca rezultat crearea de parteneriate între entități aflate de o parte şi cealalta a graniţei, care să aducă beneficii comunităților din zona de frontieră.

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la primul apel de propuneri de proiecte, vă rugam să contactaţi:

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi (BRCT Iaşi)

Strada Ralet Nr. 2 A, Iaşi, România

E-mail: helpdesk@brctiasi.ro

Telefon: +40 232 270646

Programul Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

 

Românul

Moderator la newsmoldova.info

Close