Descoperire cu adevărat istorică! Malul Prutului ascunde o mega-structură străveche de o însemnătate arheologică inestimabilă

Arheologii au realizat recent o descoperire arheologică unică pentru istoria şi cultura românească și universală. Pe malul Prutului, în apropiere de localitatea Ripiceni, au fost găsite rămăşiţele unui templu uriaş, vechi de 7.000 de ani, măsurând peste 1.000 de metri pătraţi, descoperire ce este menită să întregească patrimoniul culturii Cucuteni-Tripolie.

Specialiştii afirmă că nu s-a mai descoperit o structură de dimensiuni atât de mari, veche de acum 7000 de ani, în arealul culturii Cucuteni din România, ceea ce dă o amprentă de unicitate descoperirii arheologice: „această mega-structură este unicat deocamdată în preistoria românească”, spune arheologul Aurel Melniciuc, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Botoşani.

Cercetările continuă, inclusiv cu determinări magnetometrice, care au reliefat dimensiunile gigantice ale structurii. Ca săpătură, doar 100 de metri pătraţi au putut fi cercetaţi la şpaclu şi periuţă. Au fost enunţate câteva ipoteze. În primul rând ar putea fi vorba de un templu uriaş de acum 7000 de ani, un loc de veneraţie şi pelerinaj poate pentru mai multe comunităţi din această zonă. Arheologii cred însă că ar putea fi şi locuinţa sau centrul de putere al unei căpetenii de trib cucuteniene, ce domina politic ambele maluri ale Prutului.

Ripiceni, Cucuteni
La nord-est de fostul sat Cinghinia (2,5 km S de Ripiceni), a fost verificată aşezarea cu niveluri de locuire Cucuteni B şi Noua, de la Ripiceni-Gura Hârtopului (În Ponoare), situată pe terasa de 100 m, afectată serios în partea de ESE, de eroziunea hidrică laterală a Prutului, multe vestigii arheologice (locuinţe, ceramică, piese litice) fiind deteriorate şi decontextualizate.

Este o certitudine faptul că cei care au locuit în uriaşa aşezare de pe malul Prutului, dar şi cei care au ridicat mega-structura din centrul ei sunt oameni ai culturii Cucuteni, de acum 7000 de ani.

Calitatea ceramicii pictate de la Ripiceni
Inventarul fiind alcătuit din topoare şlefuite, neperforate, unele cu urme de întrebuinţare, piese de silex local, în special lame şi gratoare, resturi osteologice, o statuetă antropomorfă, râşniţe şi frecătoare, ceramică uzuală şi pictată (în grupele stilistice Cucuteni A-B1a: Abα, αα, α1-2, β1-2, γ2, δ1), dar cu decorul destul de rău păstrat (fig. 1-6, 8-9).

 

Cultura Cucuteni este reprezentativă pentru civilizația Europei neolitice. Este o civilizaţie misterioasă, dezvoltată, dar mai ales uimitoare prin spiritualitatea ei, prin reprezentările ei artistice unicat, care uimesc la nivel mondial. Un element definitoriu al oamenilor ce au aparţinut acestei culturi este expresia artistică, atât de bine încetăţenită în splendida ceramică pictată care nu este ceea ce pare la prima vedere, are o serie de coduri culturale bine încetăţenite dar insuficient puse în valoare.


Referinte:

  1. map.cimec.ro
  2. ran.cimec.ro
  3. cronica.cimec.ro

Românul

Moderator la newsmoldova.info