Edificiu Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni intra in a doua etapa de restaurare.

La 29 septembrie 2017, AO Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova și Ambasada SUA în Republica Moldova au semnat contractul de grant în sumă de 250 mii dolari destinat pentru ce-a de-a doua etapă a restaurării Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni în perioada octombrie 2017-noiembrie 2018.

Până în prezent, în cadrul proiectului de restaurare a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni au fost realizate lucrări în sumă de 150 mii dolari, inclusiv, cercetarea arheologică, elaborarea documentației de proiect, conservarea preventivă a picturii în altarul bisericii, amenajarea pardoselii din piatră în biserică, a rețelelor de apă-canalizare și energie electrică, organizarea șantierului.

Pentru ce de-a doua etapă, se prevede continuarea lucrărilor de conservare-restaurare pictură în sectorul Altar și extinderea lor în Naos (intervenții la stratul de culoare, stratul de suport (mortar) și la zidărie, tratamente împotriva agenților biologici, tratamente de prezentare estetică a lacunelor, documentarea științifică a procesului de restaurare), tratamentul biologic și consolidarea pardoselii din biserică, amenajarea camerei de aerare la nivel de fundație-zidărie, conservarea fundațiilor arheologice ale fostului pridvor și modernizarea sistemei de drenaj a bisericii.

Lucrările se desfășoară sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, sunt administrate de către AO Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova în baza acordului de parteneriat cu Muzeul Național de Arte al Moldovei și contractul de finanțare cu Ambasada SUA în Republica Moldova.

Lucrările de restaurare sunt executate de companiile de specialitate din România SC SUCCES$ SRL (pictură) și SC RESTACO SRL (arhitectură).

Românul

Moderator la newsmoldova.info