Argumente Pro – Ioan Doncev, Cursul primitiv de limbă rumânâ, Chișinău, 1865

Argumente Pro – Ioan Doncev, Cursul primitiv de limbă rumânâ, Chișinău, 1865

În anul 1865 în Chișinău apare cartea lui Ioan Doncev, Cursul primitiv de limba rumânâ.

În ea este indicat că:
„Rumănii, vorbind între sine, nu zic nici-odată: știi limba vlahică? ci: știi limba rumănă? Și vorbind în general despre toată națiea sa, se numesc Rumăni, iar, de vorbesc despre un cetățean rumăn, în deosebi, atunce zic: Moldovan, Muntean, Bănățan” etc.

Limba română (valaho-moldovenească) s-a predat în toate cele șapte clase ale liceului regional din Chișinău, de la deschiderea lui în anul 1833, în mod obligatoriu pentru acei din elevii liceului care nu doreau să învețe limba germană. Ca obiect care în multe privinți are interesul său local, limba română se mai predă și în unele școli (medii) ținutale din regiune: în No. 1 și No. 2 din Chișinău, în Orhei, Bălți, Soroca și Hotin, în Seminarul teologic din Chișinău, în multe școli comunale și aproape pe lângă fiecare parohie din Basarabia […]
(traducere din Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, Chișinău, 1923)

Oare ce vor spune moldoveniștii? Că limba este moldovenească sau că suntem de altă națiune decât români?

Pentru ce să distorsionezi percepția realității istorice cu dicționare moldo – române, gen Stati, dacă de sute de ani e cert:

„Suntem români și punctum!”

Sursa: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

Românul

Moderator la newsmoldova.info

Lasă un răspuns

Close