Prin proclamarea României ca Regat aceasta şi-a arătat lumii împlinirea independenţei sale

În calendarul modern al României, ziua de 26 Martie lipseşte din rândul sărbătorilor oficializate prin decrete şi legi. Cu toate acestea, 26 Martie marchează un moment deosebit, în care cercul aspiraţiilor de neatârnare ale românilor s-a închis pentru prima oară în anul 1881.

La 26 martie 1881, România a fost proclamată Regat, iar Carol I, până atunci Prinţ, ori Domn, al Principatelor Unite Ţara Românească şi Moldova a fost proclamat primul Rege al României.

Prin proclamarea României ca Regat aceasta şi-a arătat lumii împlinirea independenţei sale, câştigată, prin sânge, pe câmpul de luptă de la Plevna. Nu este întâmplător că, începând cu anii 1880, România apare cu o altă culoare pe hărţile Europei, după ce timp de secole fusese colorată la fel cu Imperiul Otoman.

În acelaşi timp, în ierarhia diplomatică şi protocolară a ţărilor, într-o vreme când deviza „par in parem non habet imperium” (egalul nu are putere asupra egalului său) de-abia căpăta formă în dreptul internaţional public, România câştiga prin voinţa naţională un loc egal cu marile puteri ale lumii.

Tot în această zi, prin „Legea Pentru Proclamarea Titlului de Regat al României,” Familia Regală – până atunci identificată ca o Dinastie străină venită pe Tronul unei Românii aflate sub suzeranitate, tocmai pentru a o elibera şi a-i consolida identitatea – devine Familia Regală Română, luându-şi numele „al / a României.”

Cum spuneam, primul cerc istoric, cel al neatârnării României şi câştigării locului său meritat pe harta Europei, a fost închis la 26 Martie 1881. Acesta a fost urmat de Marea Unire, care a desăvârşit a doua mare dorinţă a românilor, anume aflarea lor cu toţii pe teritoriul aceluiaşi Stat, în care să-şi dezvolte cultura şi identitatea naţională.

Iată de ce 26 Martie trebuie să fie oricum o zi crucială în timpul Istoric al României. O zi, de altfel, aflată în corelaţie cu calendarul Bisericii precum şi cu cel al Naturii. Căci astăzi Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte Soborul Arhanghelului Gavriil. Nu fără noimă este această alăturare, căci Arhanghelii Mihail şi Gavriil mai sunt numiţi şi Arhistrategi, iar câştigarea Independenţei şi Regalităţii României este una dintre cele două mari opere strategice reuşite ale naţiunii române. Iar Natura îşi arată în fiecare an, la sfârşitul lunii Martie, faţa sa vie, fericită, odată cu venirea Primăverii.

Românul

Moderator la newsmoldova.info

Lasă un răspuns

Close