Turnul de apă din Drochia – o nouă inițiativă de salvgardare a patrimoniului național.

Recent în orașul Drochia a fost identificat un nou obiectiv cultural-istoric, care fiind restaurat va genera oportunități de dezvoltare a ramurei turistice locale.

Este vorba de Turnul de Apă din Drochia. Monument ce vor să-l readucă la viață doi tineri și anume – Ion Damian si Damian Olga, tineri cu spirit civic si atitudine responsabila față de patrimoniul cu statut protejat.

Foto AIRM. 30.XI.2016

Obiectivele acestor activiști sunt: Conservarea-restaurarea Turnului și valorificarea lui cu funcționalitatea – Centru turistic informativ, pentru raionul Drochia, precum și nordul Republicii Moldova.

Foto AIRM. 30.XI.2016

în scurt timp, se vor întreprinde pași concreți pentru a scoate din abandon acest monument de istorie și arhitectură, pentru valorificarea lui ca parte a infrastructurii turistice din Republica Moldova.

Foto AIRM. 30.XI.2016

Proiectul poate deveni o realitate prin implicarea tuturor factorilor de decizie, inclusiv a administrației publice locale, agenților economici din industria turismului și nu numai. În scurt timp, va fi eleborat un Plan de actiune pentru elaborarea documentatiei de proiect, coordonarea si avizarea la CNMI.

Foto AIRM. 30.XI.2016

[info]Turnul de apa face parte din Complexul edilitar – Stația de cale ferată, datat cu sf. sec XIX, monument de istorie și arhitectură de categorie Națională, inclus în Registrul Monumentelor Republicii Moldova cu nr. 531.[/info]

Românul

Moderator la newsmoldova.info

Lasă un răspuns

Close