Regulamentul de aplicare a „Legii 2%” a fost publicat în Monitorul Oficial. Acum puteți direcționa finanțele către organizațiile societății civile.

Regulamentul de aplicare a „Legii 2%” a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, cei care doresc să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică, vor putea face acest lucru începând cu anul 2017. Conform Regulamentului, anul viitor, se va calcula 2% din venitul obţinut în anul 2016.

[info]Important de reținut, începând cu data de 5 decembrie, organizațiile non-guvernamentale și cultele religioase care vor să beneficieze de desemnări procentuale, vor avea la dispoziție 20 de zile lucrătoare pentru a se înregistra în Lista beneficiarilor la Ministerul Justiției.[/info]

Așa-numita „Legea 2%” a fost adoptată de Parlament în iulie 2014. Dar, din cauza carențelor legislative, și anume lipsa unui mecanism transparent de desemnare procentuală, aceasta nu a putut fi aplicată până acum. În acest sens, Regulamentul va asigura cadrul legal necesar pentru realizarea desemnării procentuale, prin:

Reglementarea clară și transparentă a unor condiţii egale de acces la mecanismul de desemnare procentuală pentru asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private, pe de o parte, şi entitățile religioase, pe de altă parte;
Instituirea unei proceduri de pre-înregistrare a beneficiarilor și de publicare a listei acestora;
Stabilirea unui mod simplu de efectuare şi a unor reguli explicite privind utilizarea desemnărilor procentuale;
Prevederea unor reguli adecvate şi egale de raportare şi sancţionare în caz de utilizare a surselor cu încălcarea prevederilor legale și/sau neraportare.
Totuși, veți putea direcționa un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venitul calculat anual la buget către un singur beneficiar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Dreptul la efectuarea desemnării procentuale le revine doar persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare. Acest drept poate fi realizat prin depunerea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislația fiscală, cu condiția achitării integrale și în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. La completarea Declarației, persoana urmează să indice codul fiscal al beneficiarului în secțiunea respectivă cu privire la desemnarea procentuală.

Dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală revine:

Asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private care desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu articolul 30 al Legii cu privire la asociațiile obștești nr.837 din 17 mai 1996;
Cultelor religioase și părților componente ale acestora care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit articolul 15 alin.(6) al Legii privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie nr.125 din 11 mai 2007.
Potențialii beneficiari trebuie să activeze, cel puțin un an, până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, dar și să nu aibă datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.

[legend title=”Newsmoldova amintește:”]„Legea 2%” a fost adoptată cu scopul de a spori capacităţile de comunicare a organizaţiilor societăţii civile, de a dezvolta cultura filantropică, precum şi de a contribui la sporirea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile.[/legend]

Românul

Moderator la newsmoldova.info

Lasă un răspuns